Kiedy towar jest niezgodny z umową

Opublikowano 2020-05-08


Warto na początku zapamiętać, że konsument to osoba fizyczna kupująca na własny użytek. Nie zalicza się, więc do niej przedsiębiorca kupujący od innego. Natomiast prawa konsumenta jasno określają co to oznacza, że towar jest niezgodny z umową.

Towar niezgodny z umową oznacza:

  • nie nadaje się do celu, w którym daną rzecz zakupiliśmy,
  • właściwości i cechy nie odpowiadają właściwościom cechującym,
  • nie odpowiada opisowi sprzedawcy, 
  • nie posiada cechy opisanej, pokazanej,
  • nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy udowodni, że nie znał ani nie mógł znać zapewnień konsumenta. 

Warto pamiętać, że jeżeli umowa dodatkowo oferuje wniesienie, podłączenie lub inne czynności związane z towarem nie zostaną prawidłowo wykonane można również powołać na towar niezgodny z umową.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon