Jak napisać umowę sprzedaży samochodu

Opublikowano 2020-04-30


W przypadku zamiaru sprzedaży/kupna samachodu należy z nowym właścicielem podpisać umowę kupna sprzedaży. Jest to umowa regulowana kodeksem cywilnym, więc aby ją dobrze stworzyć należy zachować pewien wzór. 

Umowa taka jest potrzebna staremu właścicielowi, aby wyrejestrować pojazd oraz zgłoszeniu ubezpieczycielowi sprzedaży pojazdu, a kupującemu do dopełnienia formalności związanych z rejestracją pojazdu.

Umowa powinna zawierać:

  • data oraz miejsce zawarcia,
  • strony umowy - sprzedający i kupujący oraz informacje o nich takie jak numer dowodu czy NIP w przypadku działalności,
  • przedmiot sprzedaży - w tym przypadku pojazd,
  • cena sprzedaży,
  • podpisy obu stron.

Ponadto w tej konkretnej umowie warto, aby znalazły się informacje o:

  • informacje o tym, że kupujący zna stan techniczny pojazdu,
  • sposób i miejsce wydania pojazdu oraz dokumentów i rzeczy (kluczyki, zestaw opon) do niego należących.

Przy tak skonstruowanej umowie zarówno kupujący jak i właściciel są zabezpieczeni, a w przypadku niejasności zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon