Jak odwołać się od oblanego egzaminu w WORD

Opublikowano 2020-04-22


Jeśli po niezdanym egzaminie na prawo jazdy czujemy, że zostaliśmy potraktowani niesłusznie istnieje możliwość wniesienia skargi.

Art. 68. 1. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Art. 72. 1. Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, unieważnia egzamin państwowy, jeżeli:
1) egzaminowi została poddana osoba, o której mowa w art. 50 ust. 2;
2) był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.

3. Unieważniony egzamin przeprowadza się ponownie na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Oznacza to, że w ciągu 14 dni od egzaminu mamy możliwość wnioskować o unieważnienia egzaminu i ponowne jego przeprowadzenie na koszt wojewózkiego ośrodka ruchu drogowego.

Pismo należy złożyć bezpośrednio w WORD, ponieważ zgodnie z ustawą dyrektor ośrodka ruchu drogowego jest zobowiązany przekazać nasze pismo do marszałka danego województwa.

Po tym czasie powinniśmy otrzymać decyzję. Należy pamiętać, aby w piśmie przekazywanym do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w sposób jasny, prosty i przejrzysty przekazać swoje zastrzeżenia.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon