Od czego nalicza się podatek od czynności cywilnoprawnych

Opublikowano 2020-05-11


Jakie czynności należy zgłosić i opłacić należny za nich podatek?

 • umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowa pożyczki,
 • umowa darowizny,
 • umowa dożywocia,
 • ustanowienie hipoteki,
 • umowa o dział spadku,
 • umowa spólki,
 • umowa depozytu nieprawidłowego,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.

Osoba zobowiązana, na opłacenie PCC, ma 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty. Wyjątkiem jest, gdy podatek jest pobierany od płatnika.

Stawki wynoszą:

 • 2% od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
 • 1% innych praw majątkowych,
 • 0.5% od umowy spólki,
 • 0.5% od umowy pożyczyki

Przykładowo PCC dla umowy sprzedaży samochodu:

 • Cena sprzedaży - 10 500 zł
 • Stawka PCC - 2% (umowa kupna-sprzedaży)
 • Podatek do zapłaty - 2% * 10 500 zł = 210 zł 

Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon