Na czym polega najem okazjonalny

Opublikowano 2020-04-22


Coraz więcej osób wynajmuje mieszkania lub domy. Początkowo wynajmujący ze względu na prawo chroniące lokatorów bali się wynajmować swoje nieruchomości obcym. Wszystko jednak uległo lekkiej zmianie wraz z pojęciem najmu okazjonalnego.

Na początku najemca musi wskazać lokal mieszkalny, do którego przeprowadzi się, kiedy umowa najmu okazjonalnego skończy się lub zostanie rozwiązana. Konieczne jest dostarczenie wynajmującemu oświadczenia podpisanego przez właściciela wskazanego mieszkania. Ważne, by zawierał dane mieszkania i właściciela, który wyraża zgodę na przyjęcie najemcy pod swój dach, gdy zajdzie taka konieczność.

W następnym kroku podpisuje się umowę o najem okazjonalny - to również nie wymaga wizyty u notariusza. Dopiero najemca z podpisaną umową i oświadczeniem udaje się do notariusza, aby stworzyć w formie aktu notarialnego oświadczenie.

Najemca przekazuje wszelkie dokumenty wynajmującego, a on udaje się do Urzędu Skarbowego zgłosić umowę. 

Uwaga! Pominięcie któregokolwiek kroku skreśla najem jako najem okazjonalny i przechodzi w normalny tryb wynajmu nieruchomości.

Co daje najem okazjonalny wynajmującemu? Właściciel może wypowiedzieć umowę wtedy, gdy:

  • lokator przez 3 okresy płatności nie uregulował czynszu lub innych opłat, a po pisemnym upomnieniu dalej tego nie zrobił,
  • bez zgody właściciela podnajął mieszkanie lub część mieszkania,
  • najemca stracił możliwość przeprowadzenia się do wskazanego zastępczego lokum i nie dostarczył informacji o nowym,
  • lokator korzysta z mieszkanie w niewłaściwy sposób, a po otrzymaniu upomnienia dalej kontynuuje te działania.

Gdy wynajmujący wypowie umową najemca ma obowiązek opuścić mieszkanie w ciągu 7 dni. Jeśli nie zastosuje się do tego wynajmujący zgłasza sprawę do sądu, który nadaje tytuł wykonalności aktu notarialnego - prowadzi to do uzyskania nakazu eksmisji.

Czy należy bać się najmu okazjonalnego?
Nie, w żadnym wypadku. Jest to tylko zabezpieczenie przed nieuczciwym najemcą.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon