Jak korzystać z reklamacji - rękojmi

Opublikowano 2020-04-22


Jeżeli usługa, z której skorzystaliśmy okaże się niezgodna z umową lub zakupiony towar ma wady przysługuje nam prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi. Podmiotem odpowiedzialnym za wady jest sprzedawca i to do niego należy kierować swoje roszczenia. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

Konsmument może żądać:

  • wymiana towaru na nowy,
  • naprawy towaru,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienie od umowy - o ile wada jest istotna

Wybór należy do konsumenta, przedsiębiorca może zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji zgodnie z ustawą, ale musi się to odbywać w sposób nieprzeszkadzający (długość naprawy, szybkość załatwienia reklamacji, koszty poniesione przez przedsiębiorce).

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar przez okres 2 lat od daty wydania. Jednak przez pierwsze 12 miesiący istnieje domniemanie, że wada istniała już w momencie sprzedaży. Oznacza to, że przedsiębiorca musi udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta. 

Reklamację można złożyć w dowolny sposób. Najbezpieczniej zrobić to jednak pisemnie. Należy opisać wady i określij swoje żądania. Przedsiębiorca ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji. Gdy minie termin, a konsument nie otrzyma żadnej informacji uznaje się, że sprzedawca przyjął reklamację nawet jeśli wada wynika z naszej winy.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon