Jak można rozwiązać umowę o pracę

Opublikowano 2020-05-08


Umowę o pracę można rozwiązać na 3 podstawowe sposoby:

 • za porozumieniem stron,
 • za wypowiedzeniem,
 • bez wypowiedzenia.

Należy pamiętać, że umowa ulega także rozwiązaniu z upływem czasu (umowa na czas określony).

W przypadku rozwiązania za porozumieniem stron zarówno pracodawca jak i pracownik może wyjść z taką inicjatywą. Warto korzystać z takiej formy, bowiem w niej można określić termin rozwiązania umowy. W przypadku braku terminu uznaje się dzień zawarcia porozumienia.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oznacza, że rozwiązanie umowy następuje w określonym terminie (okres wypowiedzenia):

 • 3 dni w przypadku umowy na okres próbny, który nie przekracza 2 tygodnie,
 • 7 dni w przypadku umowy na okres próbny, który przekracza 2 tygodnie,
 • 14 dni w przypadku umowy na okres próbny, który wynosi 2 miesiące,
 • 14 dni jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniowy powyżej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Ostatnie trzy przypadki dotyczą umowy na czas określony lub nieokreślony.

W przypadku rozwiązanie bez wypowiedzenia zalicza się:

 • zwolnienie dyscyplinarne z winy pracownika,
 • długotrwała nieobecność.

Należy pamiętać, że nie tylko pracodawca może natychmiastowo rozwiązać umowę. Pracownik też ma taką możliwość.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon