Ile wynosi minimalne wynagrodzenie

Opublikowano 2020-05-11


Podstawą z której wynika minimalna pensja jest ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto. Zarówno minimalne wynagrodzenie godzinowe to 17 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie oznacza, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu, który przepracował pełen miesiąc nie może być niższe niż 2600 zł brutto. Jest to ważna i bardzo chronionia prawem kwestia. 

Na rękę (kwota netto) wynosi około 1920,62 zł lub 2041,62 zł w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia.

Według doniesień medialnych minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć, aż do 4000 zł brutto do 2024 roku.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon