Co może pokrzywdzony?

Opublikowano 2020-05-29


Pokrzywdzony to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało zagrożone lub naruszone przez przestępstwo. Pokrzywdzony może działać samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. 

Pokrzywdzony ma prawo między innymi do:

  • przeglądania akt,
  • sporządzenia odpisu z akt,
  • zgłaszania zarzutów co do prowadzenia sprawy,
  • żądania przesłuchania świadków,
  • wnoszenia zażaleń,
  • żądania odpisu protokułu czynności, w której uczestniczy lub miał prawo uczestniczyć.

Ponadto opróćz praw pokrzywdzone ma także obowiązki, których powinien przestrzegać, ponieważ istnieje możlwiość otrzymania kary pieniężnej:

  • obowiązek stawienia się na każde wezwanie,
  • obowiązek zgodzenia się na pobrania od pokrzywdzonego odcisków palcy, DNA, próby pisma, fotografii (w szczególnych przypadkach),
  • przesłuchania z udziałem lekarza, psychologa (jeżeli stan zdrowia jest pogorszony),
  • w przypadku zmiany adresu zamieszkania i nie poinformowania o nim, pisma dostarczone na stary adres uznaje się za doręczone.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon