Kiedy kara ulega zatarciu?

Opublikowano 2020-05-28


Kara ulega zatarciu w następujących sytuacjach:

  • w przypadku kary pozbawienia wolności zatarcie następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo przedawnienia jej wykoniania. W przypadku, gdy kara nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności, a skazany przestrzegał porządku prawnego to sąd może skrócić okres zatarcia z 10 lat do 5 lat,
  • w przypadku kary dożywotniego  do pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
  • w przypadku kary ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
  • w przypadku grzywny zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania,
  • w razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

Należy zapamiętąć, że istnieje wyjątek kiedy kara nie ulega zatarciu:

Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Oznacza to, że osoba, która pokrzywdziła seksualnie małoletniego poniżej 15 roku życia na zawsze pozostanie z tym "śladem".


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon