Oszustwo jako przestępstwo

Opublikowano 2020-04-22


Przestępstwo oszustwa zostało uregulowane w art. 286 Kodeksu karnego i polega na osiągnięciu korzyści majątkowej przez doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania i wówczas jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Taki sam wymiar kary został przewidziany dla sprawcy, który żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

Jeżeli oszustwo stanowi wypadek mniejszej wagi, to sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli czyny poprzednio opisane zostały popełnione na szkodę osoby najbliższej, to pokrzywdzony musi złożyć wniosek.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1–3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon