Jak napisać testament?

Opublikowano 2020-05-05


Jeśli zmarły nie zostawił testamentu to wtedy cały podział majątku biegnie zgodnie z ustawą dziedziczenia. W przypadku, gdy jednak chcemy pozostawić majątek całkiem inaczej warto napisać swój testament.

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli w praktyce - osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona.

Testament odręczny można napisać całkowicie samodzielnie, a powinien spełniać następujące wymagania:

  • całkowicie napisany odręcznie,
  • musi być podpisany,
  • powinna znajdować się na nim data.

Najważniejszym czynnikiem jest to, że musi być napisany ręcznie przez spadkodawcę, nie może zostać wydrukowany ani napisany przez członka rodziny.

W testamencie należy wskazać spadkobierców oraz majątek im przekazany. Warto wspomnieć, że można w nim określić w jakiej części poszczególna osoba otrzyma. W przypadku nie podania tej informacji majątek dzieli się po równo.

Spadkobiercą może być również fundacja, osoba niepełnoletnia. Dodatkowo osoba, która pisze testament może w nim wskazać co otrzyma poszczególna osoba: np. dom, samochód.

Ważnym aspektem jest podpis testamentu. Bez niego testament staje się nie ważny, a przyjmuje się, że podpis wymaga co najmniej nazwisko spadkodawcy.

Opróćz tego testament może zostać sporządzony na sposób:

  • testament odręczny wyżej wymieniony,
  • testament notarialny,
  • testament ustny - wygłoszony w obecności trzech świadków,
  • testament allograficzny - wygłoszony, a następnie spisany.

W testamencie można również wydziedziczyć osoby, na których nie chcemy, aby dostali fragment majątku. W innym przypadku takim osobom należy się zachowek.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon