Wysokość alimentów i pozew

Opublikowano 2020-04-20


Pozew o alimenty

Podstawą do zasądzenia alimentów jest pozew jednego z rodziców dziecka, w przypadku osób powyżej 18 roku życia, muszą one pozwać osobiście. W momencie wpłynięcia pozwu rozpoczyna się postępowanie, w wyniku którego alimenty mogą zostać zasądzone. Podstawą ustalenia są potrzeby dziecka oraz jego możliwości do samodzielnego utrzymywania się.

Z tego względu obowiązek alimentacyjny z reguły nie kończy się na osiągnięciu pełnoletności, ale trwa nadal, wraz z tokiem nauczania dziecka, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia. W przypadku braku starań do tego, by się usamodzielnić obowiązek alimentacyjny może zostać zniesiony przez sąd. Sprawa wygląda inaczej w przypadku osób z wysokim stopniem niepełnosprawności - całość oceniania jest indywidualnie przez sąd.

Wysokość alimentów

To jak wysokie będą świadczenia wypłacane przez rodzica na rzecz dziecka jest ustalone w pozwie, który rozpoczyna cały proces alimentacyjny. Sąd może zgodzić się na zaproponowaną w nim kwotę bądź zmienić ją na inną - ale tylko niższą. Wysokość podanej kwoty nie może być więc oderwana od rzeczywistości. Będą składały się na nią takie czynniki jak stan materialny pozwanego rodzica (jego mąjątek, status) oraz potrzeby dziecka. Podczas postępowania procesu alimentacyjnego przydadzą się więc rachunki za np. korepetycję, materiały do szkoły. 

Należy pamiętać, że wysokość alimentów nie jest stała. Może się zmieniać na określony czas w razie potrzeb dziecka - w razie choroby, nieszczęśliwego wypadku - sąd jednak bacznie sprawdzi, czy przedstawione potrzeby dziecka, są adekwatne do faktu zwiększenia pobieranych alimentów.

Jeśli pozwany rodzic nie posiada majątku, a zarabia niewiele więcej niż najniższa krajowa nie zostanie on obciążony większymi wydatkami np. na drogie lekcje gry na instrumencie, dodatkowe zajęcia. W takim przypadku jedynie rodzic z pokaźnym dorobkiem ma możliwość finansowo wesprzeć dziecko.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon