Pokrzywdzony

Co może pokrzywdzony?

Co może pokrzywdzony?

Pokrzywdzony to osoba fizyczna lub prawna, której dobra takie jak życie, zdrowie, mienie zostało zagrożone lub naruszone.

Czytaj dalej
Icon