Jak zmienić imię dziecku?

Opublikowano 2020-05-27


Do zmiany imienia dziecka należy się odpowiednio przygotować. Należy pamiętać, że odpowiedni wniosek należy złożyć do urzędu stanu cywilnego. Jest na to 6 miesięcy od momentu przygotowania aktu urodzenia.

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

Odpowiedni dokument powinien zawierać:

  • nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, a także numery PESEL rodziców, jeżeli zostały nadane,

  • nazwisko, imię (imiona) dziecka, miejsce sporządzenia aktu urodzenia i oznaczenie tego aktu urodzenia oraz numer PESEL dziecka, jeżeli został nadany,

  • informację o złożeniu oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka,

  • nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności,

  • adres do korespondencji rodziców dziecka,

  • nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula, który przyjął oświadczenie.

Należy pamiętać, że imię powinno być:

  • przyzwoite,
  • nieośmieszające,
  • w formie oficijalnej (niezdrobniale),
  • musi odróżniać płeć dziecka.

Zmiana imienia wiąże się z opłatą w wysokości 11 złotych.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon