Jak skorzystać z funduszu alimentów

Opublikowano 2020-04-21


Aby skorzystać z funduszu alimentacyjnego trzeba spełnić kilka wymagań. Maksymalna wypłata z funduszu to 500 zł miesięcznie. 

Żeby fundusz alimentacyjny wypłacał pieniądze nie wystarczy, aby osoba zobowiązana nie płaciła alimentów. Dodatkowo istnieją takie kryteria jak:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł,

  • alimenty zostały przyznane przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna,

  • alimenty zostały przyznane dziecku od rodzica,

  • osoba uprawniona do alimentów nie ukończyła 18 lat (lub 25 jeśli kontynuuje naukę)

Należy pamiętać, że fundusz wypłaci pieniądze tylko jeśli egzekucja zarządzonych alimentów jest bezskuteczna - staje się taka wtedy, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Za małoletnie dzieci wniosek składa przedstawiciel ustawowy (rodzic).

Dłużnicy alimentacyjni mają obowiązek zwrócić funduszowi pieniądze z należnymi odsetkami. Komornik w pierwszej kolejności wyegzekwowane pieniądze przekazuje na poczet funduszu.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon