Po co jest pełnomocnictwo

Opublikowano 2020-04-22


Istnieją trzy rodzaje pełnomocnictw:

  • ogólne - obejmuje szeroki zakres czynności zwykłego zarządu (np. tylko do napraw, ale nie sprzedaży mieszkania),
  • rodzajowe - obejmuje określone kategorię/rodzaj wykonywach czynności,
  • szczególne - ścieśle określona czynność np. zawarcie umowy.

Osoba może udzielić pełnomocnictwa w stosunku do czynności, których mógłby dokonać samodzielnie i które nie mają ściśle osobistego charakteru. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pełnomocnictwa następuje w drodze jednostronnej czynności prawnej. Umocowanie do działania w cudzym imieniu wygasa w wyniku śmierci osoby lub pełnomocnika albo odwołania pełnomocnictwa przez osobę.

Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone w dowolnej formie. Forma pełnomocnictwa powinna odzwierciedlać formę czynności np. sprzedaż nieruchomości potrzebuję formy aktu notarialnego, więc pełnomocnictwo w tej sprawie również.

Do elementów pełnomocnictwa należy zaliczyć:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane osobowe osoby, która przekazuje pełnomocnictwo - imię, nazwisko, adres, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego,
  • dane osobowe osoby, która otrzymuje pełnomocnictwo - imię, nazwisko, adres, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego,
  • określenie zakresu pełnomocnictwa,
  • podpisy.

Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon