Jak adoptować dziecko

Opublikowano 2020-04-22


Adopcja dziecka to bardzo trudny i czasochłonny proces. Mimo, że w domu dziecka przebywa znacznie większa ilość dzieci niż rodziców chętnych na adopcję to nie wszystkie dzieci mogą zostać adopotowane.

Istnieją dwa typy adopcji:

 • ze wskazaniem,
 • przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy.

Ten pierwszy typ nie jest polecany, ze względu na fakt iż może występować w nim handel ludźmi. Osoba, która chce oddać dziecko wskazuje sama na osobę, której chce oddać. Rodzice biologiczni spotykają się z adopcyjnymi, znają ich wszystkie informacje i dane. W przypadku adopcji przez ośrodek informacje takie zostają utajnione. 

Aby adoptować dziecko należy przejść przez kilka kroków:

 • wstępne rozmowy i zebranie informacji (zarobki, warunki mieszkalne, opinię o nowych rodzicach, zaświadczenia o stanie zdrowia),
 • wizyty u pedagogów i psychologów,
 • wywiad środowiskowy,
 • udział w szkoleniu,
 • zakwalifikowanie do adopcji (komisja ośrodka wystawia opinię do sądu rodzinnego),
 • przedstawienie informacji o dziecku (jego chorobach, stanu rodzinnego),
 • pierwsze kontakty z dzieckiem,
 • sporządzenie wniosku do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka i złożenie go z dokumentacją,
 • okres preadopcyjny - sąd wyraża zgodę na zabranie dziecka tymczasowo do siebie,
 • podczas drugiej rozprawy sąd orzeka przysposobienie,
 • po uprawomocnieniu postanowienia (21 dni) sporządzana jest nowa metryka urodzenia dziecka.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon