Kiedy przedawnia się kredyt

Opublikowano 2020-04-29


Zadłużenia zaciągnietę w bankach lub firmach pożyczkowych mają swój termin przedawnienia. Jak należy naliczać ten termin? Kiedy można anulować dług po przedawnieniu oraz jak banki radzą sobie z zabezpieczeniem przed przedawnieniem.

Przedawnienie kredytu i pożyczki - terminy:

  • w przypadku kredytu w banku - 3 lata,
  • w przypadku pożyczki w innych instutcjach - 3 lata,
  • w przypadku osób nieprowadzących działałności gospodarczej - 6 lat.

Należy jednak pamiętać, że przedawnienie dotyczy każdego zadłużenia, więc na przykład osobno każdej raty kredytu. Najczęściej jednak bank wypowiada wcześniej  umowę, a pozostałe zadłużenie jest traktowane jako jedność, więc dopiero wtedy przedawnia się całość. Należy pamiętać, że koniec terminu przedawnienia przypada na koniec roku. 

Przedawnienie kredytu nie oznacza, że jest on od razu umarzany. Oznacza to, że jeśli bank czy firma pożyczkowa będą chciały w sądzie odzyskać długi, to przegrają sprawę.

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że dłużnik przyznaje się do długi i ma obowiązek go spłacić. Co powoduje przerwanie biegu przedawnienia?

  • spłata części zadłużenia,
  • podpisanie porozumienia,
  • negocjacje z bankiem lub firmą porzyczkową.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon