Zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim

Opublikowano 2020-05-07


Zarówno sprzedawca jak i przedsiębiorca odpowiada za złamanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletniemu.

Artykuł 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi:

Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;

2) osobom do lat 18;

3) na kredyt lub pod zastaw

Należy pamiętać, że to na sprzedawcy istnieje obowiązek sprawdzenia, czy osoba jest pełnoletnia czy nie poprzez prośbę pokazania dowodu tożsamości.

Za złamanie zakazu grożą dwie sankcje:

  • Administracyjna - przeznaczona dla przedsiębiorcy,
  • Karna - przeznaczona dla sprzedawcy i przedsiębiorcy.

W przypadku przedsiębiorcy traci on zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz otrzymuję zakaz ubiegania się o zezwolenie na 3 lata. Jest to bardzo uciążliwa kara w przypadku sklepów, które głównie utrzymują się z takiej sprzedaży.

Sprzedawca może otrzymać dodatkowo karę grzywny. Ponadto w wyjątkowych sytuacjach może nastąpić: zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem lub przepadek napojów alkoholowych.

Grzywna wynosi od 100 zł do nawet 720 000 zł


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon