Czym jest wada ukryta

Opublikowano 2020-05-08


Wadaymi ukrytymi są wszelkie wady, o których nie wiedzieliśmy, były niewidoczne, a sprzedawca nas o niech nie poinformował. 

Zwolnienie od tej zasady następuje, jeśli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadzie lub powinien był wiedzieć z punktu widzenia rozsądku.

Osoba, która zakupiła towar z ukrytą wadą ma prawo do:

  • wymiany na nowy,
  • odstąpienia od umowy,
  • obniżenia ceny,
  • nieodpłatnej naprawy.

Kupujący, który odkrył wadę powinien w ciągu miesiąca od chwili jej ujawnienia zawiadomić sprzedawcę.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon