Czym jest delegacja?

Opublikowano 2020-05-05


Podróż służbowa czyli delegacja to wykonywanie zadań zleconych przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu służbowego. W poleceniu wyjazdu określa się:

 • cel,
 • miejsce,
 • czas trwania,
 • środek transportu.

Czas podróży służbowej jeśli jest poza godzinami pracy nie stanowi świadczenia pracy. Natomiast jeśli podróż przypadnie na nominalny czas pracy, jest traktowana tak jak godziny faktycznie przepracowane.

Pracownikowi należy się zwrot za:

 • koszt dojazdu w obie strony,
 • diety,
 • zwrot za nocleg chyba, że pracodawca to zapewnił,

Dieta stanowi ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych ale nie całkowitych kosztów wyżywienia. W przypadku podróży trwającej jeden dzień maksymalnie do 8 godzin to pracownikowi nie przysługuje dieta.

W przypadku noclegu przysługuje, kiedy pracodawca nie zapewni go, to pracownikowi zwraca się pełną kwotę na podstawie rachunku lub faktury. 

Pracownik po powrocie z delegacji jest zobowiązany do przekazania pracodawcy wszystkich posiadanych dokumentów związanych z poniesionymi kosztami:

 • potwierdzenia pobytu,
 • przebieg pojazdu (gdy przejazd odbywał się prywatnym samochodem),
 • faktur i rachunków,
 • innych dokumentów jeśli je posiada.

Pracodawca po dostarczeniu powyższych dokumentów w ciągu 14 dni wypłąca pracownikowi należne koszty.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon