Jak odwołać się od mandatu drogowego

Opublikowano 2020-05-07


Kto może ubiegać się o odwołanie mandatu?

 • ktoś kto dostał mandat i uważa, że jest niesłuszny,
 • jeśli osoba, która ma mniej niż 17 lat - jej opiekun prawny,
 • kurator osoby ubezwłasnowolnionej, która otrzymała mandat,
 • przedstawiciel sądu,
 • przedstawiciel służby.

 Kiedy można się ubiegać?

 • za działanie, które nie było wykroczeniem w danym czasie,
 • za działanie, które może ukarać tylko sąd,
 • za działanie w obronie koniecznej,
 • za działanie w obronie dobra chronionego prawem (wartość uznana w społeczeństwie za doniosłą np. wolność, zdrowie, przystanek autobusowy, samochód, rower),
 • za działanie spowodowane chorobą psychiczną.

Aby złożyć odwołanie należy napisać samodzielnie wniosku, który musi zawierać:

 • dane osobowe,
 • PESEL,
 • serię i numer dowodu,
 • opis zdarzenia i okoliczności,
 • powód odwołania.

Wniosek należy złóżyć do sądu w ciągu 7 dni od otrzymania mandatu osobiście lub za pomocą listu. Po pewnym czasie sąd odpowie nam listownie i przekaże dalsze informacje.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon