Jak podzielić majątek

Opublikowano 2020-04-22


Podział majątku wspólnego można dokonać przed rozwodem, w trakcie sprawy o rozwód, w czasie trwania rozwodu, ale także w osobnej sprawie oraz po rozwodzie. Najlepiej jednak zainteresować się sprawą tuż przed rozwodem, aby uniknąć większych kłopotów przy i tak już stresującym rozwodzie.

Podział majątku można dokonać w sądzie lub w ramach zawartej z drugą stroną ugody. Aby dokonać tego w sądzie nie trzeba mieć sprawy o rozwód, wystarczy złóżyć odpowiedni wniosek o podział majątku do sądu rejonowego.

Należy pamiętać, że podział majątku może nastąpić przez:

  • podział w naturze (np. wyodrębnienie dwóch lokali w nieruchomości, podział pieniędzy),
  • podział na jedną osobę wraz z zobowiązkiem spłaty na rzecz drugiej osoby (np. dom pozostaje przepisany na jedną osobę, a ta osoba spłaca drugą osobę),
  • egzekucyjną sprzedaż rzeczy i podział pieniędzy

Uznaje się, że udziały w majątku wspólnym są równe (50% - 50%), ale na wniosek osoby sąd może przyjąć inne wartości. W sprawie o podział można domagać się odszkodowania za roztrwonienie majątku wspólnego przez małżonka oraz dokonać rozliczeń wydatków i nakładów oraz spłaconych długów.

Jeśli osoba nie jest zadowlona z decyzji sądu w sprawie podziału majątku może się od tego odwołać w ciągu 7 dni od daty ostatniej rozprawy.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon