Jak zgłosić wypadek przy pracy

Opublikowano 2020-05-06


Wypadek przy pracy to termin określający wypadek pracownika w czasie trwania pracy, podróży służbowej, drodze do i z miejsca pracy.

Wyrózniamy:

  • wypadek śmiertelny,
  • wypadek ciężki,
  • zwykły wypadek.

W przypadku, gdy w wypadku przynajmniej dwie osoby zostaną poszkodowane określa się go jako wypadek zbiorowy.

Pracownik, który ucierpiał w wypadku ma obowiązek natychmiastowo zgłosić go do pracodawcy. Świadkowie nieszczęśliwego momentu powinni dokonać tego na piśmie. Pracodawca ma obowiązek udzielić pomocy oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. Jeśli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy dodatkowo należy powiadomić odpowiednie organy (policję, inspekcję pracy, osobę odpowiedzialną za BHP w pracy). Pracę należy przerwać oraz powołać zespół powypadkowy, który musi składać się z:

  • osoby spoza zakładu pracy,
  • oddziałowy inspektor pracy,
  • osoba, która ukończyła szkolenie BHP.

Celem zespołu jest zbadanie w jakich okolicznościach powstał wypadek oraz jakie są jego przyczyny. Dokonuje się oględzin, zbiera dowody oraz je zabezpiecza.

W ciągu 14 dni pracodawca musi sporządzić protokół. Poszkodowany ma prawo zapoznać się z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przysługuje zasiłek chorobowy oraz inne świadczenia jeśli wypadek nie powstał przy łamaniu zasad BHP.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon