Ile wynosi urlop

Opublikowano 2020-04-20


Prawo do urlopu nabywają tylko osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy. Osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) nabywają to prawo wówczas, gdy przepisy szczególne im je przyznają lub gdy strony tak ustalą.

Określony w art. 154 § 1 wymiar urlopu wypoczynkowego odnosi się do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu wypoczynkowego może być inaczej ustalony dla pracownika, jednak nigdy nie może być niższy niż mówią przepisy Kodeksu pracy.  

Wymiar urlopu cząstkowego wynosi za każdy miesiąc pracy 1/12 część wymiaru urlopu.

Należy pamiętać, że do stażu pracy liczy się również wykształcenie pracownika.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon