Do kiedy trwa obowiązek nauki

Opublikowano 2020-05-07


Obowiązek kontynuowania kształcenia trwa do ukończenia 18 roku życia. Należy przez to przyjąć, że osoba:

  • uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpostawowej,
  • odbywanie praktyki (zawodu) u pracodawcy,
  • pobieranie nauki w szkole wyższej,
  • udział w zajęciach w formach pozaszkolnych w celu kształcenia.

Niespełnienie tego obowiązku przez opiekuna prawnego podlega karze grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet odebraniem władzy rodzicielskiej.

Warto wspomnieć, że obowiązek łączy się z obowiązkiem szkolnym, który mówi, że każdy musi uczęszczać do szkoły podstawowej od 7 roku życia (rodzice jednak mogą posłać dziecko już w wieku 6 lat). Do wypełnienia obowiązku szkolnego nie rozróżnia się, czy szkoła musi być publiczna czy prywatna.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon