Jak uzyskać polskie obywatelstwo

Opublikowano 2020-05-06


Sposoby nabycia obywatelstwa:

 • Urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno ma obywatelstwo polskie – zasada krwi:
  • Dziecko nabywa z mocy prawa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno ma obywatelstwo polskie, bez względu na to czy dziecko urodziło się w Polsce czy za granicą.
 • Urodzenie lub znalezienie dziecka w Polsce - zasada terytorium:
  • Dziecko nabywa z mocy prawa obywatelstwo polskie, gdy zostaje urodzono lub znaleziono na terytorium Polski, a rodzice pozostają nieznani lub ich obywatelstwo jest nieokreślone lub w ogóle go nie posiadają.
 • Adopcja:
  • Dziecko adoptowane przez osobę lub osoby mające obywatelstwo polskie nabywa to obywatelstwo, jeżeli adopcja nastąpiła przed ukończeniem przez niego 16 lat - przyjmuje się wtedy, że obywatelstwo otrzymał z chwilą urodzenia.
 • Nadanie przez prezydenta:
  • Prezydent może nadać obywatelstwo każdemu cudzieziemcowi, który złoży odpowiedni wniosek. Nie ma on żadnych ograniczeń, to od niego zależy kogo wniosek rozpatrzy pozytywnie.

Jak złóżyć wniosek? W celu złożenia wniosku należy udać się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a osoby zza granicy - do odpowiedniego konsula. Wniosek składa się osobiście lub korenspodencyjnie z podpisem świadczonym urzędowo.

Dodatkowo uznaje się cudzoziemca za obywatela, gdy:

 • długotrwale mieszka na terytorium Polski,
 • zintegrował się ze społeczeństwem,
 • zna język polski,
 • posiada mieszkanie i stabilne zatrudnienie,
 • respektuje polskie prawo,
 • nie stanowi zagrożenia.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon