Co to jest postępowanie podatkowe

Opublikowano 2020-05-12


Postępowanie podatkowe ma na celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Najczęściej wykorzystuje się to w przypadku wykrycia nieprawidłowości w naliczeniu podatku bądź błędu w rozliczeniach podatnika.

W postępowaniu biorą udział:

  • podatnik,
  • płatnik,
  • inkasent,
  • osoby trzecie.

Przebieg postępowania można podzielić na kilka etapów i organów:

  • organ I instancji - naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa,

  • organ II instancji - dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, samorządowe kolegium odwoławcze.

Etapy:

  1. postępowanie wyjaśniające,
  2. ustalenie obowiązku podatkowego,
  3. wydanie decyzji,
  4. odwołanie (jeśli w odpowiednim terminie złożono odwołanie).

Postępowanie podatkowe zostaje zakończone poprzez wydanie decyzji. Z uwagi na to, że postępowanie dzieli się na dwa organy, decyzja wydana w pierwszego może zostać zaskarżona. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni.

 


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon