Jak ubiegać się o odszkodowanie

Opublikowano 2020-04-29


Kluczowe w odszkodowaniu jest pojęcie szkoda. Definiujemy ją jako uszczerbek na dobrach prawnie chronionych takich jak:

  • majątek - w przypadku gdy zostają naruszone dobra lub interesy majątkowe,
  • niemajątkowy – w przypadku gdy zostają naruszone cześć lub zdrowie.

O odpowiedzialności odszkodowawczej mówimy wtedy gdy zachodzi kilka czynników:

  • szkoda została wyrządzona umyślnie lub nieświadomie,
  • między zdarzeniem a szkodą można wskazać związek przyczynowo-skutkowy,
  • przepisy definiują obowiązek sprawcy do naprawienia szkód.

Poszkodowany wybiera, czy woli, by odszkodowanie zostało uregulowane przez przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę sumy pieniężnej.

Co do zasady to na poszkodowanym istnieje obowiązek udowodnienia, że poniósł szkodę. Sąd zasądza sumę, która po uwzględnieniu okoliczności odpowiada w jego ocenie wysokości szkody, jaką poniósł poszkodowany. 

Odszkodowania można podzielić na:

  • odszkodowanie z OC,
  • odszkodowanie z AC,
  • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie,
  • odszkodowanie od Skarbu Państwa,
  • odszkodowanie od banku

Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon