Czy muszę stawić się na przesłuchanie?

Opublikowano 2020-05-28


Każdy ma obowiązek do stawienia się i złożenia zeznań do danej sprawy. W pewnych sytuacjach można odmówić składania zeznań lub odpowiedzi na niektóre pytania. Nie zwalnia to jednak z obowiązku stawienia się. Wezwanie do stawiennictwa jest obowiązkowe, jego nieusprawiedliwiona odmowa może skutkować wymierzeniem kary porządkowej – grzywny, ale również pozbawieniem wolności na okres do 30 dni.

Należy pamiętać, że samo wezwanie do stawienia się nie oznacza, że policja, sąd czy prokurator jest przekonany, że mamy ważne informacje dotyczące danej sprawy. Często kończy się na tym, że dany organ stwierdza, że nasza wiedza na dany temat nie jest potrzebna, nie przyda się w danej sprawy. Na tym kończy się wezwanie. 

W przypadku, gdy podany termin nie odpowiada należy poinformować o tym odpowiedni organ - wyznaczy on nowy termin zgodnie z naszymi wskazówkami.

Wezwania jako świadek nie jest niczym złym, a niestawienie się może grozić konsekwencjami prawnymi.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon