Co to podatek od nieruchomościCo dokładnie podlega opodotakowaniu? 

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności.

Kto musi zapłacić podatek?

  • właściciel,
  • użytkownicy wieczyści,
  • samoistni posiadacze.

Podatek należy zacząć opłacać 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje do wójta (burmistrza itp.), właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, gruntów.

Wysokość podatku określa uchwała rady gminy. Uwzględnia się w niej górne granice wysokości podatku.

Podatek należy spłacać w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Gdy jednak wartość podatku nie przekracza 100 zł opłaca się go całkowicie przy pierwszej ustalonej racie.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon