Co to jest podatek VAT

Opublikowano 2020-05-12


Podatek od towarów i usług (VAT) dotyczy zarówno sprzedawców jak i nabywców, a naliczany jest na kilku krokach. Najprościej przedstawić, że to nabywca płaci podatek (cena produktu jest zwiększona o należny podatek), ale to na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność naliczenia go i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego. 

Czynności opodatkowe VAT (dla przedsiębiorcy) to:

 • obrót krajowy (dostawa towarów i świadczenie usług),
 • obrót wspólnotowy (eksport lub import z Unii Europejskiej),
 • obrót krajowy (eksport lub import poza granice Unii Europejskiej).

Jakie są stawki podatku VAT?:

 • 23% - podstawowa stawka,
 • 8% - niektóre produkty takie jak: cukier, kawa, cytrusy lub usługi: transportowe, komunalne,
 • 5% - produkty: mleko, mięso (produkty rolne) lub usługi związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem,
 • 0% - eksport, usługi transportu międzynarodowego, dostawy komputerów dla szkół, niektóre usługi szkoleniowe.

Oprócz tego zwolnione z podatku są niektóre usługi jak:

 • pomoc społeczna,
 • ochrona zdrowia,
 • nauczanie,
 • internaty, domy akademickie,
 • Poczta Polska,
 • ubezpieczeniowe,
 • związane ze sportem.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon