Jak wygląda zajęcie nieruchomości

Opublikowano 2020-05-08


Za niespłacania rat kredytu hipotecznego można w bardzo łatwy sposób stracić nieruchomość. Bank zgodnie z przepisami bankowymi ma ułatwiony proces egzekucji długu. Podczas zawierania umowy kredytowej składa się pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w przypadku niepłacenia rat. Dzięki takiemu zapisowy bank natychmiast po wypowiedzeniu umowy (co następuje w skutek braku płatności) ma możliwość wystawić bankowy tytułu egzekucyjny i zwrócić się do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności. Sąd ma na to 3 dni - potem dalszy etap przeprowadza komornik.

Zajęcie nieruchomości komornik przeprowadza w kilku krokach:

  1. Wezwanie dłużnika do spłaty długu w ciągu 2 tygodni pod rygorem przystąpienia do oszacowania wartości nieruchomości.
  2. W przypadku niezapłacenia komornik wraz z biegłym opisuje nieruchomość i szacuje wartość. 
    1. Opis i oszacowanie można zaskarżyć w ciągu dwóch tygodni od dnia ich ukończenia - to ważne, ponieważ często zaniża się wartość. 

  3. Po upływie kolejnego czasu komornik wyznacza i ogłasza termin licytacji. 

  4. Komornik przeprowadza licytację ustnie. 

Po licytacji w uproszczonym opisie wygrany licytujący staje się nowym właścicielem, a kwota nieruchomości zostaje przekazana na poczet długu.

Warto pamiętać, że lepiej dogadać się z bankiem oraz ubezpieczniem w przypadku utraty pracy, pogorszenia się warunków finansowych tak, aby nie stracić nieruchomości. 


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon