Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Opublikowano 2020-05-06


Osoba, która chce zdobyć pozwolenie na broń musi spełniać następujące wymagania:

 • musi mieć ukończone 21 lat,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • stałe zamieszkanie na terytorium Polski,
 • posiadać oświadczenie o dobrym stanie psychicznym i fizycznym,
 • posiadać opinię komendanta policji w miejscu swojego zamieszkania,
 • nie być karany za przestęstepstwa umyślne. 

W celu zdobycia należy złóżyć wniosek u komendanta policji w miejscu gdzie jesteśmy zameldowani. Prawidłowo napisany wniosek powinien zawierać:

 • dane osobowe,
 • określenie rodzaju broni i jego przeznaczenia,
 • określenie ilości posiadanej broni,
 • przyczynę chęci posiadania broni,
 • potwierdzenia uiszczenia opłaty,
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne,
 • kopię dowodu osobistego,
 • fotografię,
 • dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni:
  • do obrony - potwierdzenie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,
  • do celów łowieckich - zaświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego,
  • do celów sportowych - np. zaświadczenie przynależności do klubu,
  • do celów rekonstrukcji historycznych - potwierdzenie należności do klubu,
  • do celów kolekcjonerskich - potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim,
  • do celów pamiątkowych - potwierdzenie otrzymania broni w drodze spadku, darowizny itp.,
  • do celów szkoleniowych - potwierdzenia posiadania uprawnień.

Opłata skarbowa wynosi 242 zł. Oprócz tej opłaty należy przejść egzamin, a ich ceny wahają się od 100 do nawet 1500 zł. Do tego koszt badań lekarskich, broni oraz amunicji. 

Wnioski są bardzo rzadko odrzucane przez komendantów chyba, że zawierają spore błędów i niezgodności.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon