Jakie są zasady BHP?

Opublikowano 2020-05-06


Zadaniem pracodawcy jest dbanie o zdrowie i życie zatrudnionych osób. Oprócz zagwarantowania odpowiednich warunków do stanowisk, środków ochrony szef ma obowiązek wysyłać pracowników na okresowe badania do lekarza medycyny pracy.

Prawa pracownika wynikające z zasad BHP:

 • prawo do odmowy wykonania zadania, gdy to łamie zasady BHP z zachowaniem prawa do zapłaty za okres przebywania w zakładzie,
 • opuszczenie zakładu, miejsca pracy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia,
 • odmówienie pracy w przypadku obniżonej sprawności fizycznej lub psychicznej,
 • wnioskowanie o usunięcie usterek.

Obowiązki pracownika:

 • znajomość przepisów BHP,
 • wykonywanie poleceń zgodnych z zasadami BHP,
 • obsługiwanie sprzętu zgodnie z zaleceniami,
 • używanie odzieży ochronnej - gdy to wymagane,
 • wykonywanie badań lekarskich, 
 • informowanie pracodawcy o wszelkich usterkach,
 • zgłoszenia do inspekcji pracy łamania zasad BHP przez pracodawcę.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon