Jak przekazać rodzinie nieruchomość

Opublikowano 2020-05-05


Najczęściej darowizna nie wymaga zachowania szczególnej formy, jednak najlepiej sporządzić umowę darowizny. Darowizna mieszkania (oraz każde inne przekazanie własności nieruchomości) jest jednak wyjątkiem, bowiem wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego. 

Wizyta u notariusza zwalnia podatników z obowiązku zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego, ponieważ zrobi to za nich notariusz. 

Darowizna opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn.Istnieje również kwota wolna od podatku, do wysokości której podatnicy są zwolnieni z płacenia podatku. Wyróżnia się natomiast 3 grupy podatkowe:

  • grupa I - małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), ojczym, macocha - jest to tzw. grupa 0 - oraz pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, teściowie. Kwota wolna od podatku to 9637 zł,

  • grupa II - obejmuje  zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Kwota wolna od podatku to 7276 zł,

  • grupa III - obejmuje innych nabywców, a kwota wolna od podatku to 4902 zł.

Obowiązek zgłoszenia i opłacenia podatku spływa na nabywcę darowizny.

W przypadku darowizny mieszkania w grupie 0 (rodzice > dzieci, dziadkowie > wnukowie) jest zwolniona z podatku bez względu na wartość. W przypadku, gdy przekroczy wartość kwoty wolnej od podatku to warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego.

Koszty skorzystania z usług notariusza są określone przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wynoszą:

  • do 3 000 zł – 100 zł,

  • od 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł,

  • od 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,

  • od 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,

  • od 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,

  • od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,

  • ponad 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej - nie więcej niż 7 500 zł.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon