Co to jest niebieska karta

Opublikowano 2020-05-08


Niebieska karta to potoczna nazwa na dokument, który informuję o przemocy w rodzinie. Co ważne dokument ten nie musi być bezpośrednio składany przez osoby pokrzywdzone, ale również policja, ośrodek pomocy społecznej, oświata, służba zdrowia może wnioskować o założenie takiej karty.

Kartę zakłada się, gdy jedna z wyżej wymienionych osób, instytucji zauważa lub otrzymuje zgłoszenie przemocy, które dokonuje jeden z członków rodziny będąc świadkiem zachowań kwalifikujących się jako przemoc domowa.

Policja nie ma prawa odmówić założenia dokumentu.

Dzięki założeniu takiej karty w krótkim czasie do rodziny zwraca się dzielnicowy, który przeprowadza wywiad środowiskowy. Następnie kontroluje sytuację w rodzinie oraz comiesiąc ponawia takie wizyty. Jednocześnie w trakcie zakładania karty powołuje się zespół osób, które pracują nad pomocą i rozwiązaniem problemu przemocy w rodzinie. Gdy powołany zespół opracuje plan, przekazuje się go do rodziny, która otrzymuje wszelkie informacje jak sobie radzić oraz do kogo zwracać się z przyszłymi problemami.

Założenie niebieskiej karty nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przemocy w rodzinie. Mimo to stanowi dowód w sprawie o stosowanie przemocy w rodzinie. Jeśli niebieska karta została założona przez policjantów podczas pełnienia służy to funkcjonariusze mogą być świadkami w sądzie.

Należy pamiętać, że obowiązkiem policji jest zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy domowej. Jeśli sprawca stanowi zagrożenie trzeba domagać się zatrzymania go. Jeżeli występuja pobicie zalecane jest zrobienie obdukcji, które zostanie dopisane do niebieskiej karty. 


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon