Koszty remontu po wyprowadzce

Opublikowano 2020-04-29


W przypadku wyprowadzki mieszkanie należy zostawić w takim samym stanie przy jakim najmujący się wprowadzał. Zabezpieczenie tego to tak zwana kaucja, która może zostać przeznaczona na poczet odnowienia mieszkania lub naprawienia szkód. 

„§ 1. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

§ 2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.

§ 3. Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.”

Jednakże należy pamiętać, że wynajmujący może próbować wyłudzić na najmującym chęć naprawienia szkód lub większego remontu. 

Najmującego chroni prawo lokatora do zwrotu kaucji:

Kaucja zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów podlega zwrotowi, w zwaloryzowanej wysokości, po dokonaniu przez wynajmującego należnych potrąceń z tytułu najmu lokalu. Zwaloryzowaną kaucję oblicza się ją mnożąc kwotę miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotność czynszu przyjętą przy pobieraniu kaucji. Kwota ta nie może być niższa niż kaucja pobrana.


Udostępnij:
Czy uważasz, że ten artykuł był pomocny?
Icon